Støtteperson

Progression tilbyder støttepersonsordning, jf. barnets lov § 75.

Formålet er at støtte forældrene i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet.

Progression støtteperson

Progression tilbyder støttepersonsordning, jf. barnets lov § 75.

Formålet er at støtte forældrene i forbindelse med barnets anbringelse uden for hjemmet.

Vores fokus er at arbejde med forældrenes accept af anbringelsen, at forbedre forældreskabet under anbringelsen, og at kontakten mellem barnet og forældrene styrkes. På den måde vil barnet opleve mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet.

Som uvildig støtteperson, lægger vi vægt på at lytte og være der for forældrene, at give modspil og hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på, hjælpe med forberedelse og evaluering af møder, og hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen.

Målgruppen

Målgruppen er forældre, der har et anbragt barn uden for hjemmet.

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Familiebehandling