Kontaktperson

Progression tilbyder fast kontaktperson, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3.

Formålet med indsatsen er at afhjælpe barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Progression kontaktperson for børn og unge

Progression tilbyder fast kontaktperson, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3.

Formålet med indsatsen er at afhjælpe barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Vores fokus er at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber.

Indsatsen kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte målene for indsatsen.

Progression’ kontaktperson støtter barnet eller den unge i bl.a.:

Målgruppen

Målgruppen kan være børn eller unge, hvis behov for en fast voksenkontakt, forældrene ikke er i stand til at imødekomme og som har sociale, følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Det kan også være børn eller unge, der er i landet uden deres forældre eller andre primære omsorgspersoner.

En kontaktperson for unge og børn

Når børn og unge står over for problemer, enten derhjemme, i skolen eller med venner, kan det ofte være svært for dem at vide, hvad de skal gøre. Her spiller en kontaktperson en afgørende rolle. Kontaktpersonen fungerer som en stabil og tillidsfuld voksen, der er tilgængelig for at lytte, når den unge eller barnet har behov for at tale om noget, og de kan give råd om, hvordan man kan håndtere forskellige problemer.

Det særlige ved en kontaktperson er, at de hverken er en lærer eller en forælder, men en person, der er der specifikt for at støtte barnet eller den unge. Dette skaber et trygt rum, hvor barnet eller den unge kan føle sig mere åben og fri til at dele deres tanker, følelser og bekymringer. Ofte er det lettere at tale om visse emner med en person, der står lidt uden for ens daglige liv.

Formålet med en kontaktperson

Hensigten med at have en kontaktperson er at sikre, at børn og unge, der har det svært, ikke føler sig alene med deres problemer. En kontaktperson er der for at hjælpe med at sortere tankerne og finde ud af, hvad der kan gøres for at få det bedre. De kan også støtte med at tale med skolen eller familien, hvis det er nødvendigt.

Målet er at gøre det lettere for den unge eller barnet at komme igennem en hård tid og sikre, at de ved, der altid er nogen, de kan regne med. Denne støtte kan gøre en kæmpe forskel for dem, der har brug for det.

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Familiebehandling
Støtteperson

Ofte stillede spørgsmål

En kontaktperson fungerer som en støtteperson for den unge, der tilbyder:

  • At vejlede, rådgive og yde praktisk hjælp i hverdagen
  • At lytte, støtte og guide den unge gennem forskellige udfordringer og beslutninger, alt fra skole- og uddannelsesspørgsmål til personlige og sociale problemstillinger
  • At arbejde tæt sammen med den unge for at opbygge tillid og et fortroligt forhold, hvilket gør det muligt at tackle de udfordringer, den unge står overfor, på en konstruktiv måde.

Unge kan få tildelt en kontaktperson, hvis de oplever personlige, sociale eller uddannelsesmæssige udfordringer, som de har brug for støtte til at håndtere. Det kan være i situationer, hvor den unge føler sig overvældet, isoleret eller står overfor store livsbeslutninger. Formålet er at sikre, at den unge ikke står alene med sine problemer, men i stedet får den nødvendige støtte og vejledning til at tackle dem på en sund og konstruktiv måde.

En kontaktperson kan have en betydelig positiv indvirkning på de unges udvikling. Ved at tilbyde en lyttende øre, forståelse og ikke-dømmende støtte, kan kontaktpersonen hjælpe den unge med at opbygge selvtillid og selvværd. Denne støtte kan også fremme udviklingen af sociale færdigheder, beslutningstagning og problemløsningsevner. I sidste ende kan kontaktpersonen hjælpe den unge med at navigere gennem ungdomsårene med større sikkerhed og modenhed.

Formålet med en kontaktperson under Barnets Lov er at yde særlig støtte til børn og unge, der befinder sig i en sårbar position eller står overfor særlige udfordringer. Ifølge § 32, stk. 1, nr. 3, er intentionen at sikre, at barnet eller den unge modtager den nødvendige sociale, følelsesmæssige og praktiske støtte til at fremme deres trivsel og udvikling. Det er et målrettet tiltag, der tager sigte på at styrke den unges evne til at overkomme de udfordringer, de står overfor, og at fremme en positiv livsbane.