Overvåget samvær

Progression tilbyder overvåget samvær, jf. barnets lov § 105.

Formålet er at overvære samværet mellem det anbragte barn og forældre eller netværk, når det er nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling.

Progression overvåget samvær

Progression tilbyder overvåget samvær, jf. barnets lov § 105.

Formålet er at overvære samværet mellem det anbragte barn og forældre eller netværk, når det er nødvendigt af hensyn til barnets sundhed eller udvikling.

Vores fokus er at støtte op om, at barnet under en anbringelse bevarer en tæt kontakt med forældre og netværk, og dermed medvirke til at skabe kontinuitet for barnet under anbringelsen.

Vi varetager overvåget samvær i de rammer, det vurderes er mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Det kan være i familiens hjem, i kommunens lokaler eller på anbringelsesstedet.

Derudover har Progression et stort samværslokale, der har de nødvendige rammer for et positivt og udviklende samvær med mulighed for at lave stimulerende aktiviteter og lettere madlavning.

Målgruppen

Målgruppen er anbragte børn og deres forældre, hvor kommunens Børn og unge-udvalg har truffet afgørelse om overvåget samvær.

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Familiebehandling
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Støtteperson