Tidligt forebyggende indsatser

Progression tilbyder tidligt forebyggende indsatser, jf. barnets lov § 30.

Formålet med indsatsen er at yde familierettet støtte til en konkret afgrænset udfordring.

Progression tidligt forebyggende indsatser

Progression tilbyder tidligt forebyggende indsatser, jf. barnets lov § 30.

Formålet med indsatsen er at yde familierettet støtte til en konkret afgrænset udfordring.

Vores fokus er at barnets behov imødekommes i perioden, og at forebygge behovet for mere indgribende foranstaltninger.

Målgruppen

Målgruppen kan for eksempel være familier, som har behov for støtte til en afgrænset udfordring, såsom sociale eller psykiske udfordringer hos barnet. Det kan være familier, der har behov for rådgivning om familieplanlægning. Det kan også være familier, der har brug for støtte til at skabe struktur og gode rammer for deres barn, og som har behov for mere praktisk støtte.

Forvaltningen kan også have behov for en indsats i hjemmet efter barnets lov § 11 i forbindelse med, at der pågår en børnefaglig undersøgelse, eller som opfølgning på en børnefaglig undersøgelse.

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Familiebehandling
Kontaktpeson
Støtteperson