Familiebehandling

Familiebehandling, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5.

Formålet med indsatsen er at hjælpe udfordrede familier til at kunne klare sig uden støtte.

Progression familiebehandling

Progression tilbyder familiebehandling, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 5.

Formålet med indsatsen er at hjælpe udfordrede familier til at kunne klare sig uden støtte.

Vores fokus er at holde familien samlet ved at støtte dem i at kunne tage styring i eget liv og udvikle gode familiedynamikker, der sikrer deres barns sundhed, trivsel og udvikling.

Progressions familiebehandler støtter forældrene i at udvikle deres forældrekompetencer indenfor bl.a.

Målgruppen

Målgruppen kan for eksempel være familier, som er præget af negative adfærdsmønstre og konflikter, og der kan være en bekymring for vold eller andre overgreb. Det kan også være familier, der har brug for støtte til at skabe struktur og gode rammer for deres barn, og som har behov for mere praktisk støtte.

Afgørende at starte tidligt

Udfordringer i familier kan have en dybtgående indvirkning på alle husstandsmedlemmer, især børnene. For at sikre sund udvikling og trivsel er det derfor afgørende at starte familiebehandling tidligt, når tegn på udfordringer begynder at vise sig.  

Progression tilbyder at give familier redskaber til at tackle udfordringerne, før de eskalerer og bliver mere komplekse. Vores primære mål er at holde familien samlet og støtte dem i at mestre deres eget liv. Dette er afgørende for at skabe en sund familiestruktur, der fremmer barnets trivsel og udvikling.

Formålet med Familiebehandling

Behandlingsindsatsen har som primæt mål at støtte udfordrede familier med at opnå selvstændighed og klare sig uden ekstern støtte.

Gennem familiebehandling får familien mulighed for at udvikle sunde familiemønstre og styrke deres forældrekompetencer. Dette omfatter at opmuntre barnet, forstå dets livssituation, etablere klare grænser, løse problemer, regulere følelser samt praktisere effektiv kommunikation og konflikthåndtering internt i familien.

Formålet med vores behandling er at skabe en tryg og støttende atmosfære, hvor familien kan trives og børns sundhed, trivsel og udvikling kan fremmes. 

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Støtteperson

Ofte stillede spørgsmål

Familiebehandling efter denne lovbestemmelse er en støttende intervention, hvor Progressions familiebehandler hjælper forældrene med at udvikle deres forældrekompetencer på forskellige områder.

Formålet er at styrke forældrenes evne til at opmuntre og støtte barnet, opbygge empati og engagement i barnets liv, fastlægge klare og forudsigelige grænser, løse problemer, regulere følelser, kommunikere effektivt og håndtere konflikter internt i familien samt styrke samarbejdet og relationerne i familien.

Familiebehandleren vil arbejde tæt sammen med forældrene i en struktureret terapiprocess. Dette kan indebære samtaler, øvelser og anvendelse af terapeutiske teknikker for at styrke forældrenes kompetencer.

Behandlingen fokuserer på at opmuntre barnet, skabe indlevelse og engagement i barnets liv, fastsætte tydelige grænser, løse problemer og regulere følelser samt forbedre kommunikation og konflikthåndtering i familien. Der lægges også vægt på at styrke samarbejdet og relationerne i familien. Klare og forudsigelige grænser giver barnet tryghed og forudsigelighed i hverdagen, hvilket er afgørende for dets trivsel og udvikling.

Familiebehandleren vil facilitere samtaler og aktiviteter, der sigter mod at styrke samarbejdet og relationerne i familien. Dette kan indebære øvelser og strategier for at skabe en mere sammenhængende og støttende familieenhed.