Kriminalitetsforebyggende indsats

Progression tilbyder kriminalitetsforebyggende indsats i form af fast kontaktperson kombineret med en juridisk indsats, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3 og nr. 8.

Formålet er at forebygge eller minimere kriminalitet eller bekymrende gadeadfærd hos barnet eller den unge.

Progression kriminalitetsforebyggende indsats

Progression tilbyder kriminalitetsforebyggende indsats i form af fast kontaktperson kombineret med en juridisk indsats, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 3 og nr. 8.

Formålet er at forebygge eller minimere kriminalitet eller bekymrende gadeadfærd hos barnet eller den unge.

Vores fokus er at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber.

Indsatsen kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter eller andet, der har til formål at understøtte målene for indsatsen.

I alle vores kriminalitetsforebyggende indsatser er Progression´ jurist en fast del af indsatsen, sammen med kontaktpersonen. Progression arbejder tæt sammen med den unge, familien, skolen og forvaltningen, om at bidrage til barnet eller den unges ”Turn-Around”, væk fra den kriminelle løbebane.

Progression har erfaring med, at arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge i visse tilfælde fordrer, at der tilknyttes en familiebehandler, som kan understøtte familien, samtidig med en kontaktpersonsindsats.

Progression’ kontaktperson støtter barnet eller den unge i bl.a.

Målgruppen

Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 17 år, som er involveret i truende og uroskabende adfærd, der er relateret til kriminelle aktiviteter. Det er derudover ofte børn eller unge, hvis behov for en fast voksenkontakt, forældrene ikke er i stand til at imødekomme og som har sociale, følelsesmæssige eller psykiske udfordringer. Det kan også være unge over 15 år, der er idømt en ungdomssanktion efter straffelovens § 74a, jf. servicelovens § 140, stk. 5, eller unge, der har fået en betinget dom. Ligesom det kan være børn og unge mellem 10-15 år, hvis sag har været behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet, og derigennem har fået bevilget en kontaktperson.

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Støtteperson