Støttet samvær

Progression tilbyder støttet samvær, jf. barnets lov § 104.

Formålet er at tilbyde støtte i forbindelse med det anbragte barns samvær med forældre eller netværk, når det er vurderet, at der er behov for, at der er en tredje person til stede.

Progression støttet samvær

Progression tilbyder støttet samvær, jf. barnets lov § 104.

Formålet er at tilbyde støtte i forbindelse med det anbragte barns samvær med forældre eller netværk, når det er vurderet, at der er behov for, at der er en tredje person til stede.

Vores fokus er at støtte op om, at barnet under en anbringelse bevarer en tæt kontakt med forældre og netværk, og dermed medvirke til at skabe kontinuitet for barnet under anbringelsen.

I Progression har vi erfaring med, at det ofte er hensigtsmæssigt af hensyn til barnets tarv, at konsulenten har mulighed for at forberede og evaluere samværet med forældrene, før og efter det egentlige samvær. På den måde kan vi støtte og vejlede forældrene i at lave en god plan og struktur for samværet, med udgangspunkt i barnets behov. Efterfølgende kan vi drøfte, det der fungerede godt, det der udfordrede og det der er behov for at justere i de fremadrettede samvær.

Vi varetager støttet samvær i de rammer, det vurderes er mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Det kan være i familiens hjem, i kommunens lokaler eller på anbringelsesstedet. Derudover har Progression et stort samværslokale, der har de nødvendige rammer for et positivt og udviklende samvær med mulighed for at lave stimulerende aktiviteter og lettere madlavning.

play time

Målgruppen

Målgruppen er anbragte børn og deres forældre, hvor kommunen har vurderet, at der er behov for støtte, råd og vejledning under samværet med barnet, og hvor der er givet samtykke fra forældrene. Det kan også være anbragte børn og deres netværk, f.eks. søskende eller andet familie, hvor der er vurderet et behov for støtte under samværet.

Relaterende socialfaglige ydelser

Familiebehandling
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Støtteperson