Støttet samvær

Progression tilbyder støttet samvær, jf. barnets lov § 104.

Formålet er at tilbyde støtte i forbindelse med det anbragte barns samvær med forældre eller netværk, når det er vurderet, at der er behov for, at der er en tredje person til stede.

Progression støttet samvær

Progression tilbyder støttet samvær, jf. barnets lov § 104.

Formålet er at tilbyde støtte i forbindelse med det anbragte barns samvær med forældre eller netværk, når det er vurderet, at der er behov for, at der er en tredje person til stede.

Vores fokus er at støtte op om, at barnet under en anbringelse bevarer en tæt kontakt med forældre og netværk, og dermed medvirke til at skabe kontinuitet for barnet under anbringelsen.

I Progression har vi erfaring med, at det ofte er hensigtsmæssigt af hensyn til barnets tarv, at konsulenten har mulighed for at forberede og evaluere samværet med forældrene, før og efter det egentlige samvær. På den måde kan vi støtte og vejlede forældrene i at lave en god plan og struktur for samværet, med udgangspunkt i barnets behov. Efterfølgende kan vi drøfte, det der fungerede godt, det der udfordrede og det der er behov for at justere i de fremadrettede samvær.

Vi varetager støttet samvær i de rammer, det vurderes er mest hensigtsmæssige for barnet og familien. Det kan være i familiens hjem, i kommunens lokaler eller på anbringelsesstedet. Derudover har Progression et stort samværslokale, der har de nødvendige rammer for et positivt og udviklende samvær med mulighed for at lave stimulerende aktiviteter og lettere madlavning.

play time

Målgruppen

Målgruppen er anbragte børn og deres forældre, hvor kommunen har vurderet, at der er behov for støtte, råd og vejledning under samværet med barnet, og hvor der er givet samtykke fra forældrene. Det kan også være anbragte børn og deres netværk, f.eks. søskende eller andet familie, hvor der er vurderet et behov for støtte under samværet.

Relaterende socialfaglige ydelser

Familiebehandling
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Støtteperson

Ofte stillede spørgsmål

Støttet samvær er overvåget samvær mellem et barn og dets forældre, hvor en professionel, typisk en socialrådgiver eller pædagog, er til stede for at sikre barnets sikkerhed og trivsel. Dette er relevant, når der er bekymringer om barnets sikkerhed og trivsel.

Formålet er at sikre, at samværet mellem barnet og forældrene foregår på en tryg og kontrolleret måde, hvor barnets behov og rettigheder respekteres. Det giver også forældrene mulighed for at opretholde og styrke deres relation til barnet under sikre forhold.

Processen starter med en vurdering af behovet for støttet samvær. Samværene planlægges og arrangeres i samarbejde med forældrene og den ansvarlige fagperson. En professionel overvåger og støtter interaktionen under samværet og kan give vejledning og feedback til forældrene.

Indsatsen fokuserer på:

  • Barnets sikkerhed (beskyttelse mod skadelige situationer).
  • Forældres evner (positiv interaktion, opdragelse, omsorg).
  • Relationel udvikling (opbygning af sund relation).
  • Observationsdata (evaluering af familiens behov).
  • Pædagogisk vejledning (forbedring af forældrenes samspil).
  • Emotionel støtte (håndtering af følelser og stress).