Socialpædagogisk bistand/bostøtte

Progression tilbyder socialpædagogisk bistand, jf. servicelovens § 85.

Formålet er at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren opnår en større selvstændiggørelse og udvikling af sine personlige færdigheder.

Progression socialpædagogisk bistand/bostøtte

Progression tilbyder socialpædagogisk bistand, jf. servicelovens § 85.

Formålet er at yde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder, så borgeren opnår en større selvstændiggørelse og udvikling af sine personlige færdigheder.

Progression tilbyder indsatsen til borgere indenfor alle kategorier af støttebehov; let, mindre omfattende, omfattende og meget omfattende støtte.

Progression yder støtte med bl.a.

Målgruppen

Målgruppen er personer over 18 år, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan f.eks. være borgere der efter en hjerneskade har behov for optræning af færdigheder, eller borgere der har psykiske vanskeligheder eller funktionsnedsættelser. Det kan være borgere med eller uden hjemmeboende børn.

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Støtteperson