Kombi

Progression tilbyder rådgivning og konsulentbistand, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2 og nr. 5.

Formålet med indsatsen er at yde familierettet støtte til en konkret afgrænset udfordring.

Progression pædagogisk tilbud og familiebehandling

Progression tilbyder et intensivt forebyggende familiebehandlingstilbud, jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 2 og nr. 5.

Det er et intensivt helhedsorienteret tilbud, der kombinerer familiesamtaler i hjemmet med pædagogiske og udviklende aktiviteter for børnene uden for hjemmet i fællesskab med andre børn, i hyggelige og hjemlige omgivelser i Progression´ lokaler.

Vores fokus er at holde familien samlet ved at støtte dem i at kunne tage styring i eget liv og udvikle gode familiedynamikker, der sikrer deres barns sundhed, trivsel og udvikling. Samtidig yder vi praktisk, pædagogisk støtte og bidrager til løsning af konkrete praktiske opgaver, da dette ofte fylder en stor del i disse familiers hverdag.

Vores erfaring er, at det kan gøre en afgørende forskel for forældrenes overskud til at se og imødekomme deres barns behov at blive hjulpet og aflastet med praktiske opgaver i og uden for hjemmet. Vores fokus er samtidig at støtte barnet eller den unge i at mestre eget liv, og at kunne indgå i positive og udviklende fællesskaber i normalområdet.

Der er en fastlagt plan for pædagogiske aktiviteter, for indsatsen i hjemmet og koblingen mellem disse. Vi arbejder med barnet og familien både individuelt og i gruppen, hvor også forældrene deltager i en fast struktur.

Progression Kombi er en samlet pakkeløsning med mulighed for at tilknytte flere børn og familier fra samme forvaltning. Der er også mulighed for at tilknytte flere søskende samtidig.

fatherhood

Målgruppen

Målgruppen er familier, hvor der er behov for en intensiv forebyggende og kompenserende støtte. Det kan være familier, hvor forældrene ikke har det store forandringspotentiale. Det kan også være familier, der i en periode har behov for, at barnet tilbydes stimulerende og pædagogiske aktiviteter og samvær uden for hjemmet som supplement til den støtte, der er i hjemmet.

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Støtteperson