Praktisk, pædagogisk støtte

Progression tilbyder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 2. 

Formålet med indsatsen er at støtte udfordrede familier med at skabe en forudsigelig og struktureret hverdag.

Progression praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Progression tilbyder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, jf. barnets lov § 32, stk. 1, nr. 2. 

Formålet med indsatsen er at støtte udfordrede familier med at skabe en forudsigelig og struktureret hverdag, der kan være med til at underbygge børnenes sundhed, trivsel og udvikling. 

Vores fokus er at holde familien samlet ved at støtte dem i at kunne tage styring i eget liv og udvikle gode familiedynamikker med positive samspil. Støtten tager endvidere sigte på at sikre at børnene kommer stabilt i skole, til fritidsaktiviteter men også at forældrene formår at sætte relevante grænser. 

Progression’ familiekonsulenter støtter forældrene i at udvikle deres forældrekompetencer indenfor bl.a. 

Målgruppen

Målgruppen kan for eksempel være familier, som er præget af negative adfærdsmønstre og konflikter. Det kan også være familier, der har brug for støtte til at skabe struktur og gode rammer for deres barn, og som har behov for mere praktisk støtte. 

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Kontaktpeson
Familiebehandling