Mød teamet

Ejere

Mostapha Faour

Leder | +45 28 25 19 49 | mf@pmsa.dk
Mostapha er uddannet socialrådgiver og har mange års erfaring som kontaktperson og mentor fra bl.a. asylcentre og kommuner. Han har et indgående kendskab til den narrative metode, den løsningsfokuserede tilgang og at skabe positive forandringer.

Mohamad Abdallah

Daglig leder | +45 26 29 72 06 | ma@pmsa.dk
Mohamad er uddannet jurist og har mange års erfaring i offentlig og privat regi med udsatte børn, unge og familier. Mohamad har et indgående kendskab til lovgivningen på det sociale område, anbringelses- og familieretsområdet samt til strafferetsområdet.

Medarbejdere

Anne Kathrine

Anne Kathrine er uddannet pædagog og har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi samt certificeringer i ADBB og som kognitiv mentor. Hun har omfattende socialfaglig erhvervserfaring i arbejdet med udsatte borgere, herunder som familiebehandler, mentor og socialpædagogisk støtteperson. Hendes kompetencer omfatter arbejde med forskellige kulturer, diagnoser og komplekse skilsmisser. Anne Kathrine har bred erfaring i løsningsfokuseret forældresamarbejde og relationsarbejde. Anne Kathrine taler dansk og engelsk.

Denise Amanda

Denise Amanda har en bachelor som socialrådgiver og har flere års erfaring med myndighedsarbejde på Børn-og familieområdet i flere kommuner. Herunder har hun særligt kendskab til uledsagede flygtninge, og derudover arbejdet med mange andre forskellige udsatte målgrupper med LØFT som fagligt ståsted. Ligeledes har hun arbejdet som kontaktperson for anbragte unge i egen lejlighed. Derudover har Denise Amanda en 1 årig uddannelse i Kognitiv terapi, ligesom hun er certificeret både fødselsterapeut og ADBB konsulent på spædbarnsområdet, og varetager koordinatoropgaver i forbindelse med spædbarnsindsatser i Progression.

Jeton

Jeton har en bachelor i socialvidenskab og en kandidat i socialt arbejde. Derudover har han en  familiebehandleruddannelse fra Center for Mentalisering. Han har bred erfaring i arbejdet med udsatte unge og voksne, herunder kriminalitetstruede unge fra udsatte boligområder, hvor han har skabt positive forandringer, herunder inklusion af unge på arbejdsmarkedet og i foreningslivet. Jeton taler dansk, engelsk og albansk.

Sara

Sara er uddannet socialrådgiver og har en kandidatgrad i socialt arbejde. Hun en 1-årig efteruddannelse i LØFT med udsatte børn og familier. Sara har arbejdet med udsatte og ressourcesvage børn i Palæstina.  Derudover er Sara teamleder for modtagelse og administration i Progression. Sara taler dansk, engelsk og arabisk. 

Kristine

Kristine er uddannet international/interkulturel socialrådgiver. Hun har bred erfaring med myndighedsarbejdet på børne- og ungeområdet, hvor hun som myndighedsrådgiver særligt har arbejdet med uledsagede unge, flygtningefamilier og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Derudover har hun erfaring i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Line

Line er uddannet socialrådgiver og har erfaring med mentorstøtte i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år på udannelseshjælp.

Haifa

Haifa har en 1-årig efteruddannelse i LØFT og har erfaring med familiebehandling og anden støtte til udsatte børn og familier, herunder flygtningefamilier. Hun har indgående kendskab til at skabe positive forandringer i forhold til struktur og rammer i hjemmet, forståelse af børns behov og følelsesmæssige omsorg, samspil og tilknytning. Haifa taler dansk og arabisk.

Farah

Farah har en bachelor i pædagogik og en familiebehandleruddannelse fra Center for Mentalisering. Farah har arbejdet som pædagog og har kompetencer indenfor tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde. Farah har vidtrækkende viden om børns udviklingszoner, herunder forståelse af børns behov, følelsesmæssige omsorg, samspil og tilknytning. Hun har bred erfaring i arbejdet med familier, hvor der er mistanke om vold, samt i familier med meget højt bekymrings- og konfliktniveau.  Farah taler dansk, engelsk og arabisk.

Ryan

Ryan har en bachelor i interkulturel pædagogik, har taget et modul af master i social- og specialpædagogik, et semester af kandidaten i pædagogisk psykologi og har en 1-årig efteruddannelse i LØFT. Ryan har flere kurser indenfor socialområdet, herunder som mentor, i skolevægring, angst og autisme, i diagnoseforståelse samt i konflikthåndtering. Han har stor erfaring i arbejdet med udsatte børn og unge, herunder børn og unge med diagnoser, bl.a. fra skoledagbehandlingsregi, og erfaring som kontaktperson for unge. Ryan taler arabisk og engelsk.

Amanda

Amanda er uddannet lærer, parterapeut og skyggevejleder. Hun har kurser i coaching, konflikthåndtering og mentalisering samt er supervisor i mad og følelser. Hun har bred socialfaglig erfaring i arbejdet som speciallærer og kontaktperson på dagbehandlingsskoler. Derudover har hun været ansat på bosted for udviklingshæmmede med anbringelsesdom, har arbejdet med hjemløse samt erfaring som parterapeut med udsatte familier. Amanda taler dansk og engelsk.

Nada

Nada er uddannet lærer og familiebehandler samt certificeret i ADBB. Hun har tidligere været kommunal ansat i en Børne- og Ungdomsforvaltning. Nada har gennemført et kompetenceudviklingsforløb i LØFT. Hun har erfaring med udsatte børn, unge og familier indenfor relationsarbejde, kommunikation og kulturforståelse. Hun har vidtrækkende erfaring med familier, hvor der er bekymring for den følelsesmæssige tilknytning og omsorg, samt hvor dynamikken i familien er udfordret. Nada taler dansk, engelsk og arabisk.

Duaa

Duaa er uddannet socialrådgiver og er konsulent i modtagelse og administration. Hun har tidligere erfaring med udsatte børn og unge samt deres familier fra praktik og arbejde, og som frivillig rådgiver og netværksperson hos bl.a. SR-bistand og Dansk Flygtninge hjælp. Duaa taler dansk, engelsk, urdu, hindi og punjabi.

Lejla

Lejla er uddannet socialrådgiver med bred erfaring som myndighedssagsbehandler i en familieafdeling. Hun besidder færdigheder inden for konflikthåndtering, tryghedsskabende adfærd samt gode kommunikative kompetencer med børn og deres forældre. Lejla har stor viden inden for arbejdet med familier, hvor der er bekymring for den følelsesmæssige tilknytning og omsorg, samt hvor den indbyrdes dynamik i familien er udfordret. Lejla taler dansk, engelsk og bosnisk.

Michael

Michael har mere end 20 års erfaring som socialrådgiver inden for børne- og familieområdet samt familiebehandleruddannelse fra Center for Mentalisering. Han har bred erfaring som sagsbehandler i flere børne- og familieafdelinger samt som afdelingsleder på en miljøterapeutisk behandlingsinstitution. Hans ekspertise dækker unge med forskellige udviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourette, Asperger, OCD, samt dem diagnosticeret med GUA og GUU. Michael har også arbejdet med reaktive tilknytningsforstyrrelser, emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline-typen, og andre adfærds- og emotionelle forstyrrelser. Derudover har Michael erfaring som socialfaglig leder og koordinator.

Momena

Momena har en bachelor i interkulturel pædagogik og arabisk samt en kandidatgrad i sprogpsykologi. Udover sin 1-årige efteruddannelse i LØFT har hun gennemført familiebehandleruddannelsen ved Center for Mentalisering. Momena besidder en dyb forståelse for det kulturelle spændingsfelt, som familier med anden etnisk baggrund og børn, der vokser op i Danmark, oplever. Hendes ekspertise omfatter også bekymringer relateret til social kontrol og æreskonflikter. Momena taler farsi, dari, dansk og engelsk.