Spæd- og småbørnsindsats

Spæd- og småbørn efter barnets Lov § 32, stk. 1, nr. 5.

Formålet med indsatsen er at støtte forældre i deres rolle som omsorgsgiver, når det at være forældre, kan være udfordrende.

Progression Spæd- og småbørnsindsats

Progression tilbyder støtte i familier med spæd- og småbørn efter Barnets Lov § 32, stk. 1, nr. 5. Formålet med indsatsen er at støtte forældre i deres rolle som omsorgsgiver, når det at være forældre, kan være udfordrende.

Vores fokus er at støtte forældrene i at tage lederskab i deres forældrerolle, og tilegne sig værktøjer og viden til at udvikle og varetage omsorgen for deres barn.

Målgruppen

Målgruppen er forældre og deres ufødte/fødte barn.

Progressions spæd- og småbørnsindsats støtter forældre og deres ufødte/fødte barn i bl.a.:

Progressions handlingsplan

Relaterende socialfaglige ydelser

Støttet samvær
Overvåget samvær
Råd og vejledning
Familiebehandling
Støtteperson