For optaget af smartphones

Hvordan påvirker det børnene?

4 ud af 10 forældre er optagede af deres smartphones og glemmer at være opmærksomme, mens de er sammen med deres børn.

Sådan lyder det fra en undersøgelse foretaget af Børns Vilkår (2021).

Men hvad betyder forældrenes skærmvaner for børnene?

“Der er en stor forskel på at være fysisk til stede og på at være nærværende – og det kan børn hurtigt mærke. Hvis far eller mor ofte afbryder en leg, fordi de lige skal svare på noget, kan barnet få en opfattelse af, at noget eller nogen er vigtigere for forældrene end barnet” mener Mohamad Abdallah, leder i Progression.

“På sigt kan det udfordre barnets udvikling og påvirke tilknytningen mellem forældre og barnet”

Anbefalingen fra Progression lyder derfor, at forældrene bliver støttet i at opstille mere hensigsmæssige skærmvaner, herunder eksempelvis sætter telefonen på ”forstyr ikke”, når der skal spises, leges eller barnet skal puttes.

Afspil video